download file

Temeltek proje tasarım, yük koşulları ve derin temel türlerine inşa kalite kontrol gereksinimlerini karşılamak için oldukça ileri yük testi hizmetleri sunmaktadır. Temeltek, standartlara uyumlu şekilde en ileri teknolojileri kullanarak hem kompressiyon hem de gerilim
testi hizmetlerini sunmaktadır. Sağladığımız test hizmetleri etkili, güvenilir ve çeşitli test gereksinimlerine cevap verecek şekilde esnektir.

Statik Yükleme Testi bi kazığın önceden belirlenen bir yük altında göstermiş olduğu performansı belirlemede kullanılabilecek en güvenilir test metotlarından birisidir. Bu türden bir test, çalışma yükü ya da varyasyonları altında oturma oranını belirleme de kullanılabilir.  Bunun yanı sıra bir kazığın tam taşıma kapasitesini ölçmek için de kullanılabilir.  Derin temel elemanları tarafından sağlanan aksial kompressiyonya da aksial gerilimi ya da yanal yük ya da baskı altında bozulmuş şekiller ile ilgili olarak tasarım varsayımlarının geçerliliğini belirlemede de kullanılabilir. Temeltek, kazıkların reel yük koşulları ya da hali hazırda varolan yük durumlarını belirmede test programınızın herhangi bir safhasında statik yük testi hizmeti sunmaktadır.

UYGULAMA

Bu veriler açık frekans testleri için ya da analitik yaşam tahminlerinde kullanılabilir. Proje gereksinimlerine, yük durumlarına, derin temel elemanlarının türüne bağlı olarak Temeltek, darbe titreşim göstergerleri, direnç darbe göstergeleri, titreşim piezometresi, basınç hücreleri, inklinometre çubukları ve gerekli diğer araçları yerleştirir. Bunlardan elde edilen verilen toplanır ve multi-kanal data depolama cihazına kayıt edilir.

Jack basınç göstergesi ve  yük hücresi aracılığı ile  tespit edilen uygulanmış yük ve liner değişken diferensiyali dönüştürücüsü ile dijital gösterge ve mekanik göstergeler aracılığı ile tespit edilen derin temel elemanı tepe noktası hareketlerinin  konvansiyonel verileri, kapasite, nominal zemin direnci, aksial yük altında yük transfer davranışı veya yanal yükler altında şekil bozulması gibi durumları belirlemek için yukarıda bahse konu olan araçlar kombine bir şekilde kullanılabilir.

Yük testi verileri toplandıktan sonra, mühendislerimiz yük hareketlerinin sonuçları hakkında sunuç raporunu hazırlarlar.  Toplan bu veriler derin temelin kapasitesi ya da nominal direnci belirleme kriterlerini anlamada test yük testi verisi olarak kullanılıp sonuçların karşılaştırılmasında kullanılabilir.  Kazık gövdesinin uzunluğu boyunca yük transferinin yanı sıra diğer derinliklerde yük-deformasyon davranışı kullanılan enstrümanlara bağlı olarak  tespit edilebilir. Yanal yük durumlarında, temel tepesi hareketine karşı yük durumları özetlenir ve rapor edilir. Şekil bozukluklarına karşı kazık gövde uzunlukları veya baş-tepe noktası rotasyonu ek enstrümanlar kullanılarak raporlanabilir.

STANDART

Statik Yük testleri ASTM D1143’e göre Statik Aksiyal Basınç Yükü Altındaki Derin Temeller İçin Test Metodu Standardı, ASTMA D3689’a göre Statik Aksiyal Gerilim Yükü Altındaki Derin Temeller İçin Test Metodu Standardı ve ASTM D3966’ya göre Yanal Yükler Altındaki Derin Temeller İçin Test Metodu Standardına göre standart altına alınmıştır.