Temeltek , geoteknik iyileştirme hizmetleri arasında Soil Mix (Deep Soil Mixing, Derin Zemin Karıştırma)  hizmetini de sağlamaktadır.  Temel olarak, Soil Mixing zeminin geoteknik özelliklerini iyileştirmekte etkili bir zemin iyileştirme metodudur . Zemin teknolojilerinin yakın takipçisi olarak Temeltek, Türkiye’de bu metodun ilk uygulayıcılarından birisi olarak siz müşterilerimize bu konuda istenilen sonuçları elde etmeye yardımcı olan uygun inşaat tekniklerini ve ekipmanlarını farklı zemin koşullarında uyumlu olarak sunmaktadır. 

Bu metodu kullanarak, zemin iyileştirme konusunda farklı sahalarda uygun imalat sonuçlarını elde ettik.  Uygun prosedürleri, ekipmanları ve kimyasal karışımları kullanarak, zemini inşa koşullarına uygun geo-teknik özellikler kazandırmak için zeminin kalitesini iyileştirmek için zemin derinliklerinde homojen kolonlar oluşturabiliriz. Temeltek, Türkiye’nin farklı yerlerinde gerçekleştirmiş olduğu çeşitli projelerde Soil Mix uygulamaları konusunda doğrulanmış sonuçlar elde etmiştir.

Soil Mix, şlamın çapa koluna monte edilen besleme borusu aracılığıyla enjekte edildiği bir tekniktir. Bu süreç zemin çimento karışımı kolonların oluşturulmasını sağlar; örtüşen kolonlar veya % 100 stabilizasyon dizayn özelliklerine göre elde edilir. Oturma oranı düşerken taşıma kapasitesi ve global stabilite artırılmış olur. Ayrıca planlanan yapılar, tanklar, yığınlar ve setlerde sıvılaşma ya da ıslanmadan koruma sağlar.Tünel veya tünel inşaatı gibi süreçlerde inşa uygulamalarının sahanın yanı başındaki yapılara vereceği zararların rehabilitasyonunun yanı sıra sahada inşa edilen yapılar bu teknikle uygulanabilir. Yapısal destek sağlayabilir ve büyük oranda payandalı tahkimat duvarlarının üstündeki yanal yükleri azaltır.

Soil Mix, hafriyat ya da kazıya gerek duymadan zeminin özelliklerini geliştirmek için kullanılan bir zemin iyileştirme metodudur.  Günümüzde kullanılan zemin iyileştirme ve zemin istinat sistemleri arasındaki etkili geo-teknik zemin iyileştirme yöntemlerinden birisidir.

Bu uygulamada bir dizi birbiri üzerine dizili pedal ve delgi aparatını kılavuzlayan destek vinci ve kutuplarından oluşan ekipman kullanılmaktadır.  Zemine delgi elde edildiğinde, dengeleme için kullanılan katkı maddeleri veya diğer kimyasallar her şaftın merkezinden beslenir.  Augerın çapaları zemini parçalar ve zemini diğer katkı veya kimyasallar karıştıran pedallara sürükler.  Ek karıştırma pedalları, auger daha derinlere indikçe zemini karıştırmaya devam eder.  Bu sürecin sonunda auger geri zeminden geri çekilirken birbiri üzerine örtüşen, bir duvarın ya da ıslah edilmiş zemin kütlesi oluşturan kolonları oluşturmuş olur.

Günümüzde Soil Mix (Derin Zemin Karıştırma) yönteminin uygulandığı birçok yer vardır.  Soil Mix deniz seddi, tahkimat duvarı ve taşıma kapasitesinin artırılması gerektiği sahalarda, kesit duvar oluşturma, tehlikeli maddelerin yerinde ıslahı veya derin zemin yoğunlaştırması gibi sahalarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Potansiyel olarak geniş bir kullanım alanı bulunduğundan ve saha koşullarına bağlı olarak farklı sonuçlar elde edildiğinden, tüm proje türleri ve gereksinimlerini karşılayacak Standard yeknesak bir uygulama yöntemini formüle etmek çok güçtür. Bu yüzden,  Temeltek her bir projenin kendi koşullarını dikkate alarak çözümler geliştirmektedir.  Bu mühendislik kalitesi açısından oldukça yetenekli ve yeterli olmayı gerektirmektedir. Bu yüzden bir projelerimizde en deneyimli mühendisleri çalıştırmaktayız.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!
+90 (216) 575 32 12

Teknik Gereksinimler

Teknik Gereksinimler

Teknik özelliklerin türü konusunda yapılacak olan seçim spesifik özelliklerin tayini ile mümkün olmaktadır.  Saha koşullarının belirlediği birkaç sınırlılığın muhteva edildiği bir imalat ortaya konmak istenirse, performansın teknik özelliklerini belirlemek en iyi opsiyondur. Diğer taraftan, ekipmanlar veya metod konusunda saha koşullarından kaynaklanan çeşitli sınırlılıklar var ise, özelleştirilmiş teknik özelliklerin saha koşullarına bağlı olarak düzenlenmesi, en iyi alternatifi ortaya koyacaktır.

Belli bir proje için ortaya konan sonuç amaçlarını tanımlayan performans planı daha tercih edilebilir bir uygulamayı ortaya koyar.  Soil Mix teknolojilerindeki son gelişmeler,  performans teknik özelliklerinin rekabetçi koşullar, ekipmanlardaki yenilikler ve saha koşullarına uygun teknik özelliklerin belirlenmesiyle mümkün olmaktadır.  Proje koşullarına uygun olarak ekipman yeterliliklerini belirlerken, ortaya konulan proje teknik özellikleri beklenilen ekipmanların gözden geçirilebilmesi için bir sunum sürecine izin vermelidir. Farklı amaçlarla kullanılan makine ve aparatlarının montajı ya da saha koşullarına uyumlu hale getirilmesi mobilizasyon açısından dikkate alınması gereken faktörlerdir. 

Herhangi bir Soil Mix uygulamasının teknik özelliklerini belirlerken, ortaya koyduğumuz çalışma birçok uygulama için azami gereksinimleri ihtiva etmektedir. Bu, inşa süreçlerinin özet tanımı, ekipmanların temel fonksiyonları, uygun malzeme,  saha doğrulaması için kullanılacak metotlar, uygulanabilir ASTM standartları, Kalite Kontrol Planları, karışım dizaynı (mix design), sonuçları öngörmede kullanılacak metotlar gibi birçok faktörü kapsar.

İnşa süreçlerini tanımlarken, ortaya koyacağımız Kalite Kontrol Planı azami olarak,  yatay ve düşey hizalama, delgi oranı, akış oranı,  delgi sırası ve bertaraf kritirleri gibi bir dizi özelliği kapsar.  Projelerde bu kriterleri elde edebilmenin örnekleri aşağıda verilmiştir:

 • Yerleştirmeyi ayarlayabilmek için kaba bir temanın kullanımı Horizontal Hizalamaya olanak verir. Hizalamayı sağlayabilmek için düz bir çizgi şeklinde uygulanan istinat duvarları gibi uygulamalarda hizalamayı sağlayabilmek için sabit lazer cihazı da uygulama sırasında kullanılabilir.
 • Ekipmana monte edilecek enstrümanların kullanımı , Dikey Hizalama uygulamasını kolaylaştırmaktadır. Bu esntrumanlar çukuru, dikey olarak derece derece okur ve tolerans sınırları aşıldığında operatörü uyarır.  Daha sonrasında ise operatör gerekli ayarlamaları gerçekleştirir.
 • Zemin koşulları Karışım Hızını ve Delgi oranını belirleyen en önemli etkenlerdir.  Bu durumları projeleriniz için hazırlayacağımız kalite kontrol planlarında  özellikle dikkate almaktayız.
 • Daha sonrasında giriş oranına uygun olarak delgi hızına uyumlu  yeterli katkı maddesi oranını mümkün kılmak için Akış Hızı  belirlenir.
 • Uygulama düzeninde herhangi bir kesinti olmaması için Delgi Sırası belirlenir. Delgi daha önceden belirlenmiş olan derinliğe kadar inmeli ya da yeterli mukavemet karşılanıncaya kadar devam etmelidir.
 • İstenilen seviyenin altındaki delgi giriş hızındaki düşüş Reddetme Hızını belirler.

Ekipmanları tanımlarken, rekabetçi davranabilmek için esnek davranmaktayız.  Eğer duvar kalınlığı ya da diğer elemanlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar var ise, asgari, azami ve diğer gereksinimleri tanımlayıp koşullara göre hareket edebiliriz.

Videoyu oynat
Videoyu oynat

Uygulama Standartları

Uygulama Standartları

Kalite-Güvenceyi sağlamak için performans gereksinimlerini Kalite Kontrol Planımız Aracılığı ile sunmaktayız.  Size sağlayacağımız kalite kontrol planı proje süresince kullanılacak olan kalite kontrol metotlarını en iyi şekilde tanımlamaktadır.  Buna ek olarak , kalite kontrol planı uygulaması yapılan kolonların doğrulanması için bir plan sunup bu raporlamanın yöntemini de göstermektedir.

Performansın uygun şekilde gerçekleştiğini doğrulamak için çeşitli saha testleri uygulamaktayız.  Spesifik kütleçekim, akıi ve derinlik araştırmaları, Kalite Kontrolü sağlamada bize anlık durumları kontrol edebilme olanağı sunmaktadır.  Yerinde karıştırma (In-Situ Soil Mix) uygulamasını doğrulamak içinde yerinde örnekleme yapmaktayız.

Bu saha örnekleri aşağıda belirtilen ASTM standartlarına göre test edilmektedir:

 • C 150 –Portland Çimentosunun Teknik Özellikleri
 • D 806-74 –Zemin Çimento Karışımlarının Çimento İçeriği
 • D 1140-54(71) –200 No’lu Elek ölçüsünden daha kaliteli zeminlerin oranı
 • D 2113-83(79) –200 No’lu Elek ölçüsünden daha kaliteli Zeminlerde Mataryel Miktarı
 • D 2216-80 –Zemin, Kayaç ve Zemin-Agrega Karışımlarının Nem Analizleri
 • D 2901-82(86) –Yeni Karışımı Yapılmış Zemin-Çimento Karışımının Çimento İçeriği
 • D 4380-84 –Bentonit Şlamının Yoğunluğu
 • D 1633 – Zemin-Çimento Karışımın Serbest Kompresif Mukavemeti
 • Z 1208Z–Esnek Duvar Su Geçirgenliğini Kullanarak Doymuş Porlu Mataryelin Hidrolik Uygulaması İçin Test Metodu

Kalite kontrol planımızda, gereksinimleri karşılayacak karışım dizaynının geliştirilmesine rehberlik edecek bir kısım ayırmaktayız. Bu karışım dizaynının geliştirilmesi aşağıdakine benzer bir uygulama şemasını takip etmektedir:

 1. Mevcut Soil Mix Dizayn Bilgisi
 2. Benzer Projelerden Elde Edilen Soil Mix Dizayn Bilgisi
 3. Benzer Zeminlerde Başka Uygulamalardan Elde Edilen Mix Dizayn Bilgisi
  1. Deneme Mix Dizaynlarının Uygulanması
  2. Laboratuar Destekli Testlerle Değerlendirme
  3. Sahada En İyi Opsiyonun Uygulanışı
  4. Karışım Mix Kriterlerinin Şartlarını Sağlıyor mu?
   1. Karşılamıyorsa Karışımın Yeniden Ayarlanması
   2. Yeniden Ayarlanmış Karışımın Uygulanması
  5. Karışım Daha Ekonomik Bir Şekle Dönüştürülebilir mi?
   1. Dönüştürülebilir ise Karışımın Yeniden Ayarlanması
   2. Ekonomi Dikkate Alınarak Uyarlanmış Karışımın Uygulanması
  6. Uygulanacak Son Mix Dizayn –Sonuç ve İmalatın Başlaması

Derin Zemin Karıştırma İşlemi (Deep Soil Mixing Process)

Uygun Mix Dizaynı Belirleme​

Uygun Mix Dizaynı Belirleme

Çevre ve Islah Projelerinde , optimum katkı oranını belirlemek için ön mix dizayn testleri uygulamaktayız.  Bu müşterilerimize , katkı miktarlarındaki azalmanın ekonomiklik açısından önemli olduğu durumlarda müşterilerimize çözüm sunabilmemize olanak sağlamaktadır.

Mix dizayn doğrulamasında spesifik kütle çekimi denetlemekteyiz.  Genellikle çimento bazlı şlam olan katkı, karışımlar uygun şekilde karıştırıldığında arzu edilen karışımı elde etmek için ideal bir spesifik kütle çekim oranına ulaşır.  Karışım pompalanmaya başlanmadan önce aletsel gözlemi sağlayacak yeterli ekipmanada sahibiz.

Akış Denetlemesini ise flow meter (akış metre) aracılığı ile gerçekleştirmekteyiz.   Abrasif şlamların uygulanmasında manyetik ölçüm cihazları daha etkili olmaktadır.  Ayrıca anlık akış ve toplam akış miktarını belirlemek için de dijital okuma aparatları kullanılmaktadır.  Delgi oranıyla ilişkili olarak taban başına akış miktarı da denetlebilir.

Giriş oranı (penetration rate) elde edilen toplan derinlik en iyi delgi uçlarından ölçülebilir.  Delgi motoru yuvasına ve  uçlara bir takip cihazı yerleştirilebilir.  Bu delgi giriş miktarı konusunda anlık bilgi verir ve ulaşılan toplam derinliği de gösterir.  Buna alternatif olarak ancak fiziksel olarak auger rotunun incelenmesi ile sonuçlar elde edilebilir.  

Auger aparatının pozisyonun doğrulanması için muayene kontrol noktaları kurulabilir.   Düzeni bir ayarda tutmak için bu noktalar arasına bir tema yerleştirilebilir.

Bir Deep Soil Mix (DSM- Derin Zemin Karıştırma)  projesinde tüm taraflar esnek olmalı ve sonuç imalatın en önemli eleman olduğunu dikkate almalıdır.  Kaç adet zemin örneklemesi yapılırsa yapılsın, alt katmanların profili hiçbir zaman doğru olarak bilinemez.  Laboratuar testleri için alınan zemin örnekleri yüzeyin altındaki koşulları tamamıyla yansıtmayabilir.

Bu yüzden Temeltek, proje sınırlılıklarını aşmayacak şekilde sonuç ürünü doğru şekilde imal etmek gerektiğinde inşa süreçlerini veya mix tasarımları değiştirebilecek metotlar sunup çözüm üretebilmektedir.

Müşterilerimizin takip etmesi gereken durum imalat sürecinden sonra ortaya konulan ürünü en ekonomik şekilde ortaya koyacak karışım tasarımı veya uygulama prosedürüdür.

Soil Mix Projelerinde geçmişte edindiğimiz deneyimlerde mix dizaynda alt katman koşullarına göre yaptığımız değişiklikler en ekonomik sonuçları ortaya koymuştur. Bu da sonuç olarak taraflara kaliteden ödün vermeden tasarruf yapabilme olanağı sunmuştur.

Soil Mix Firması | Derin Zemin Karıştırma

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

Temeltek, yılların verdiği deneyim ve teknolojinin sunmuş olduğu imkanlarla sizlere en kaliteli hizmetleri sağlamaktadır!