Proje kampsamında Ø 168,3 mm çapında toplam 376 adet mini kazık yapılacaktır. Bunun 288 adeti  14 m uzunluğunda , 40 adeti 6 m ve 48 adeti  açılı olacak şekilde 18 m uzunluğunda olacaktır. Sahada öncelikle tabi zemin kotunun kazı yapılarak tesviyesi Temeltek tarafından gerçekleştirilecektir. Tesviye sırasında kullanılacak tüm ekipman ve makinalar firmamız tarafından karşılanmakta olup ilgili tüm hafriyat işlerini de yine firmamız gerçekleştirecektir.