Temeltek’in üstlenmiş olduğu proje kapsamında aşağıda resimleri verilmiş olan kazık yükleme testi icra edilmiştir.

Yükleme testi kapsamında kazıkların zemin dışında kalan kısımlarının üzerine  kalibre edilmiş basınç göstergeleriyle donatılmış hidrolik kriko ve pompa düzeneği yerleştirerek yük uygulanmıştır.  Silindir düzeneğinin kazıklardaki gerlimlerden dolayı oluşabilecek olan reaksiyonlardan etkilenmesi engellenmiştir.  Seçilen iki kazığından uygulanan basınçtan %20 oranından daha fazla reaksiyon göstermesi beklenmiştir.  Dört numaralı kazığın oturma hareketini kayıt altına alabilmek için 0.01 mm duyarlılığa sahip olan mikrometreler bağımsız bir datum çubuğuna monte edilmiştir.