Temeltek, problem türleri veya kazık türü ne olursa olsun müşterilerine Kazık Süreklilik Testi- PIT hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı sıra download fileTemeltek, inşaası tamamlanmış kazıklarda bağımsız kuruluş testinin gerekli olduğu yerlerde yasal olarak yetkili test ve komisyon şirketi olarak siz müşterilerimize hizmet vermektedir.   Temeltek’in sunmuş olduğu kazık süreklilik testine birçok sebepten dolayı derin temel inşaalarında ihtiyacınız olacaktır. Yerinde dökülmüş kazıkların bir çoğu aşağıda belirtildiği üzere çeşitli sebeplerden hata verebilir:

 • Hatalı kazık boşluğu pervazı
 • Yabancı madde girişi
 • Beton harcının toprak partikülleriyle kazık tabanında karışmasından uygunsuz taban formasyonu
 • Beton dökümünde süreksizlik yaşanması
 • Yüksek taban suyu seviyesinden dolayı betonun sızması
 • Uygunsuz inşa metodu
 • Betonun kalite kontrolünün zayıf yapılması

Kazıklar için yapılacak olan kalite testi ve doğru rapor elde etme çok önemlidir. Prekast beton kazıklar taşınırken kırık ve çatlaklar oluşabilmektedir; ayrıca bu prekast beton kazıkların hata vermesine de yol açabilir.  Bu yüzden kazıkların doğru şekilde yerleştirildiğini, dayanıklılıklarını ve güçlerini teminat altına almak için, Temeltek kazıkların başlıkları tamamlanmadan, kazık süreklilik testi hizmetiyle sizi desteklemektedir.

Peki Kazık Süreklilik Testi (PIT) tam olarak nedir? Kazık Süreklilik Testi, küçük bir el çekiciyle uygulanan az gerilimli ve tahribatsız bir süreklilik testidir. Bu düşük gerilimli kazık testi aşağıda gösterildiği üzere her beton türüne uygulanabilir;

 • Ön gerilimli beton kazıklar
 • Sondaj yöntemiyle yapılan kazıklar
 • Burgu yöntemiyle elde edilen kazıklar (CFA- Continuous Flight Auger)
 • Boru içine beton dökümüyle elde edilen kazıklar

El çekicinin yapmış olduğu darbe sonucunda akselerasyon ve gerilim dalgaları oluşur ve bu Kazık Süreklilik Testinin (PIT) girdisidir. Gerilim dalgasının yayılması ve refleksiyon teorisine bağlı olarak dalgalar direnç değişikliği ile karşılaşırlarsa,üniform bir çubuk içinde bir gerilim dalgası (kompresyon/gerilim) yansıması oluşur. Yapısal olarak betondan elde edilmiş olan ses boşlukları etki ve taban yansıması arasında sadece küçük salınım varyasyonlarıyla kazık boşluğunun tabanından yansıma almalıdır. Ses boşlukları ayrıca çıkıntılar (daha yumuşak topraklar), burgu titreşimi veya fazla grout basıncının kazık boşluğunun genişlemesine sebebiyet vermesinden kaynaklanan negatif ivme yansımaları ile de gösterilebilir.

Taban yansıması gözlenebildiğinde şaftın sürekliliği genellikle kabul edilebilir nitelikte olur; fakat şaft materyeli yüksek dirence sahip olduğunda veya çapıyla mukayese edildiğinde uzunluğunun görecili olarak büyük olduğunda veya şaft kesitsel olarak çok sayıda değişkene sahipse şaftın uzunluğunun veya şaftın tamamının sürekliliğinin  sonuçlarını elde etmek zordur.  Test şaftları aşağıdaki kategorilerden biri ile ele alınabilir;

AA: Ses şaftı bütünlüğü belirtilmiştir.; Kabul edilebilir doğrulturda rapor edilmiş uzunluk ve dalga hızı ile ilişkili olarak açık bir taban yansıması olarak tanımlanabilir.

BB: Büyük derecede kusura rastlanmamıştır; kayıtlar, ne kazık ölçüsünün beklenmeyen belirli redüksiyonundan veya mataryel kalitesinden yansıma , ne de açık bir taban yansıması gösterir. Bu durumda, ana bir kusura rastlanmadığı gözlenir.

ABx: x’e (m) kadar ana bir kusura rastlanmamıştır; Süreklilik testininin (PIT) sınırlılıklarına bağlı olarak, tam uzunluğun ölçüsünü elde etmek mümkün değildir. Geniş bir çıkıntı ya da yüksek zemin mukavameti şaftın bu kategoriye girmesine sebeb olur.

PFx: Yaklaşık x (m) derinliğimnde muhtemel bir kusur belirtisi; planlanmayan ölçü redüksiyonu veya mataryel kalitesine bağlı olarak en az bir yansımanın gerçekleşmesi, taban yansıması nettir.

PDx: Yaklaşık x(m) derinliğinde muhtemel bir kusur belirtisi; ölçüde veya materyelde bir ana redüksiyon  PIT kayıtlarında güçlü bir yansımaya sebebiyet vermektedir ve taban yansımasının lokasyonu belirlenememektedir.

IR: Sonuçsuz kayıt; aşağıdaki sebeplere bağlı olarak PIT datası okunamamaktadır;

<zayıf kazık veya şaft tepesi kalitesi (beton kürü süresinin çok kısa olması)

<Taban sinyal tanımlamasına engel olan derz ya da kasyon çapı değişiklikleri.

 Kazık Süreklilik Testinin Sınırlılıkları

PIT test metodu, şaft ana kusurlarının şaft süreklilik değerlendirmeleriyle veya materyel kalitesinin değişkenleriyle sınırlıdır.  Kusurların lokasyonu dalga hızı bilgisinin uygulanabilirliği kadar doğrudur.  PIT testleri temel kalitesini kontrol etmede kullanılacak tek yöntem olmamalıdır.  Grout veya beton hacmi gibi saha gözlemleri ve standard geoteknik delgilerin analizlerinin de temellerin kalite kontrol sürecine dahil edilmesi gerekir.

Avantajları

 • Kusurlar erken safhalarda belirlenip tamir edici önlemler alınabilir
 • Testler ulaşılabilir herhangi bir kazık üstünde uygulanabilir.
 • Bu metod hem hızlı hem de ekonomiktir.
 • Tek bir günde geniş sayıda kazık test edilebilmektedir. ( Kazık başlığına ulaşılabilirliğe bağlı olarak ve yeterli sayıda kazık başının hazırlanmasına bağlı olarak bir günde 200 kazık test edilebilmektedir.