download-temeltek-brochure
Broşür

Temeltek, problem türleri veya kolon türü ne olursa olsun müşterilerine Jet Grout Süreklilik Testi- PIT hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı
sıra, bağımsız kuruluş testinin gerekli olduğu yerlerde yasal olarak yetkili test ve komisyon şirketi olarak siz müşterilerimize hizmet vermektedir. Temeltek’in sunmuş olduğu jet grout süreklilik testine birçok sebepten dolayı derin temel inşaalarında ve zemin iyileştirme süreçlerinde ihtiyacınız olacaktır. Jet grout kolonlarının bir çoğu aşağıda belirtildiği üzere çeşitli sebeplerden hata verebilir:

 • Hatalı kolon boşluğu pervazı
 • Yabancı madde girişi
 • Beton harcının toprak partikülleriyle kolon tabanında karışmasından uygunsuz taban formasyonu
 • Beton dökümünde süreksizlik yaşanması
 • Yüksek taban suyu seviyesinden dolayı betonun sızması
 • Uygunsuz inşa metodu
 • Betonun kalite kontrolünün zayıf yapılması

Kolonlar için yapılacak olan kalite testi ve doğru rapor elde etme çok önemlidir. Kolonların doğru şekilde yerleştirildiğini, dayanıklılıklarını ve güçlerini teminat altına almak için, Temeltek kolonların başlıkları tamamlanmadan, kolon süreklilik testi hizmetiyle sizi desteklemektedir.

Peki Jet Grout Kolonu Süreklilik Testi (PIT) tam olarak nedir? Jet Grout Kolonu Süreklilik Testi, küçük bir el çekiciyle uygulanan az gerilimli ve tahribatsız bir süreklilik testidir.

El çekicinin yapmış olduğu darbe sonucunda akselerasyon ve gerilim dalgaları oluşur ve bu Kolon Süreklilik Testinin (PIT) girdisidir. Gerilim dalgasının yayılması ve refleksiyon teorisine bağlı olarak dalgalar direnç değişikliği ile karşılaşırlarsa,üniform bir çubuk içinde bir gerilim dalgası (kompresyon/gerilim) yansıması oluşur. Yapısal olarak betondan elde edilmiş olan ses boşlukları etki ve taban yansıması arasında sadece küçük salınım varyasyonlarıyla kolon boşluğunun tabanından yansıma almalıdır. Ses boşlukları ayrıca çıkıntılar (daha yumuşak topraklar), burgu titreşimi veya fazla grout basıncının kolon boşluğunun genişlemesine sebebiyet vermesinden kaynaklanan negatif ivme yansımaları ile de gösterilebilir.

Taban yansıması gözlenebildiğinde şaftın sürekliliği genellikle kabul edilebilir nitelikte olur; fakat gövde materyeli yüksek dirence sahip olduğunda veya çapıyla mukayese edildiğinde uzunluğunun görecili olarak büyük olduğunda veya şaft kesitsel olarak çok sayıda değişkene sahipse şaftın uzunluğunun veya şaftın tamamının sürekliliğinin  sonuçlarını elde etmek zordur.  Test verileri aşağıdaki kategorilerden biri ile ele alınabilir;

AA: Ses şaftı bütünlüğü belirtilmiştir.; Kabul edilebilir doğrulturda rapor edilmiş uzunluk ve dalga hızı ile ilişkili olarak açık bir taban yansıması olarak tanımlanabilir.

BB: Büyük derecede kusura rastlanmamıştır; kayıtlar, ne kolon ölçüsünün beklenmeyen belirli redüksiyonundan veya mataryel kalitesinden yansıma , ne de açık bir taban yansıması gösterir. Bu durumda, ana bir kusura rastlanmadığı gözlenir.

ABx: x’e (m) kadar ana bir kusura rastlanmamıştır; Süreklilik testininin (PIT) sınırlılıklarına bağlı olarak, tam uzunluğun ölçüsünü elde etmek mümkün değildir. Geniş bir çıkıntı ya da yüksek zemin mukavameti şaftın bu kategoriye girmesine sebeb olur.

PFx: Yaklaşık x (m) derinliğimnde muhtemel bir kusur belirtisi; planlanmayan ölçü redüksiyonu veya mataryel kalitesine bağlı olarak en az bir yansımanın gerçekleşmesi, taban yansıması nettir.

PDx: Yaklaşık x(m) derinliğinde muhtemel bir kusur belirtisi; ölçüde veya materyelde bir ana redüksiyon  PIT kayıtlarında güçlü bir yansımaya sebebiyet vermektedir ve taban yansımasının lokasyonu belirlenememektedir.

IR: Sonuçsuz kayıt; aşağıdaki sebeplere bağlı olarak PIT datası okunamamaktadır;

<zayıf kolon veya şaft tepesi kalitesi (beton kürü süresinin çok kısa olması)

<Taban sinyal tanımlamasına engel olan derz ya da kasyon çapı değişiklikleri

Kolon Süreklilik Testinin Sınırlılıkları

PIT test metodu, jet grout kolon ana kusurlarının, kolon süreklilik değerlendirmeleriyle veya materyel kalitesinin değişkenleriyle sınırlıdır.  Kusurların lokasyonu dalga hızı bilgisinin uygulanabilirliği kadar doğrudur.  PIT testleri temel kalitesini kontrol etmede kullanılacak tek yöntem olmamalıdır.  Grout veya beton hacmi gibi saha gözlemleri ve standard geoteknik delgilerin analizlerinin de temellerin kalite kontrol sürecine dahil edilmesi gerekir.

Avantajları

 • Kusurlar erken safhalarda belirlenip tamir edici önlemler alınabilir
 • Testler ulaşılabilir herhangi bir kolon üstünde uygulanabilir.
 • Bu metod hem hızlı hem de ekonomiktir.
 • Tek bir günde geniş sayıda kolon test edilebilmektedir. ( Kolon başlığına ulaşılabilirliğe bağlı olarak ve yet