İksa, Mini Kazık- Ankraj İşleri Şehzadebaşı Metro İstasyonu Anadolu Metro