Vibro sıkıştırma, tüm toprak türlerini ve granüler toprakları sıkıştırmak için vinç yardımıyla indirilen bir vibratörü kullanarak sıkı agrega kolonları oluşturan etkili zemin iyileştirme tekniğidir. Vibro kompaksiyon taş kolonları hem üst ıslak katmanları hem de kuru taban katmanlarını besleyerek oluşturulurlar.

Vibratörün ağırlığı ve vibratörün ucuna yerleştirilen su jetleri, ıslak zemin üzerinde istenilen tasarım derinliğini sağlamak için vibratör toprağın içine girer. Kırma taş ya da dönüştürülmüş beton, jet suyu tarafından vibratör etrafında oluşmuş halkasal boşluğa doğru zeminin yüzeyine dökülür. Taşlar anular boşluktan aşağıya vibratörün ucuna doğru düşer ve vibratör birkaç metre kaldırıldıktan sonra oluşan boşluğu doldurur.  Sonrasında ise vibratör  alt katmandaki taşları sıkılaştırmak için yeniden aşağıya indirilir. Vibro sıkıştırma süreci kolon zemin yüzeyine ulaşıncaya kadar tekrar edilir.

Kuru taban besleme süreci ise küçük bir farkla aynı süreçleri kapsar; vibratörün ucuna eklenmiş borularla taşlar beslenir ama su jetleri bu kez kullanılmaz. Vibratörün tasarım derinliğine ulaşabilmesi için kolon lokasyonundaki katmanda ön delgi işlemi yapılabilir. Her iki inşa yöntemi de rehabilite edilen alanı güçlendiren yüksek modülüs kolonların oluşturulmasını ve zemin üzerindeki granüler toprağında yoğunlaştırılmasını sağlar.