Sıvı solüsyonların basınçlı bir şekilde zemine enjekte edilmesi sürecine zeminin enjeksiyon yöntemiyle stabile edilmesi denir. Yayvan toprak tabakaları ya da demiryolu zemini gibi uygulamalara bağlı olarak sıvı solüsyonların kompozisyonları belirlenir. Enjeksiyon uniteleri tarafından ıslah edilecek alana enjeksiyon boruları uzatılır. Su, kireç şlamı veya potasyum kloridden oluşan sıvı solüsyon yayvan toprağın ıslahı için çekme ya da yayılma potansiyelini düşürsün diye enjekte edilir.  Bu teknik bir plan altında mevcut demiryolu, otoban veya binaların altında ıslah çalışması yapmak için kullanılabilir.

Yayvan toprakları önceden şişirmek için  basınçlı sıvı enjeksiyonu bu süreç için kullanılır. Yüksek PVR’li toprakların yanı sıra kuru toprak koşullarında basınçlı su enjeksiyonuna gerek duyulabilir. Basınçlı su enjeksiyon inşaat sektöründe uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. TemelTEK, ticari binalarda, konutların temellerinde, enerji santrallerinde, makine temellerinde, garajlarda, park alanlarında ve şehir caddeleri gibi uygulama alanlarını kapsayan projelerde bu yöntemi başarıyla uygulamıştır.

Basınçlı sıvı enjeksiyonu süreci tipik olarak 50 ile 200 PSI yüksek basıncıyla alt zeminin içine su ve sürfaktan karışımı enjekte edilmesi sürecini kapsamaktadır.  Enjeksiyon tasarımı 1.50 metre aralıklarla grid şeklinde yapılır.  Enjeksiyon çubukları, enjeksiyon artırımında geri tepişi sağlamak için 30 45 cm aralıklarla inme yapar. Geeri tepiş enjekte edilen suyun yüzeye çıkmasıyla birlikte elde edilmiş olur. Geri tepiş elde edildikten sonra çubuklar bir sonraki kodlar için yeniden ilerler.

Kimyasal enjeksiyon da tasarımda öngörülen toprak kalitesine ulaşmak için uygulanan tekniklerden birisidir. Yağmurlu mevsimler sırasında suyu emip şişmesinden öte nemle harap olan toprağı iyileştirmek için zeminin içine kimyasal enjekte etmeyi öngörür. Toprağı istikrarlı durumda tutar, dolgu için malzeme kullanmada inşaat yapmaya olanak verir, kil ve nem değişkenlerinin aşırı etkilerine karşı  pahalı önlemler kullanmayı önler.  Kimyasalların ve toprağında ionic karışımı toprağın moleküler yapısını değiştir de değiştirir. Kimyasal enjeksiyon yöntemi, kil içeren topraklarda oluşan şişme ya da çekilme hareketleri üstünde etkili çözümler ürettiğini kanıtlamıştır.