Temeltek, kendi sahip olduğu ekipman, makine ve deneyimli personelleriyle projelerinizin gereksinimlerini karşılamak içim taban suyu kontrol hizmetleri vermektedir. Çeşitli sahalarda taban suyu koşulları ve çeşitli karakterdeki sahalara uyum sağlayabilecek drenaj sistemlerinin tasarımı ve kurulumunda deneyimli personeller ve kaliteli pompalar kullanıyoruz. Temeltek, saha koşullarına bağlı olarak üç farklı drenaj sistemi sunmaktadır;

  • Kumlu toprak tabakalarının olduğu yerlerde çakma kuyu drenaj sistemi
  • Kil ve kaya toprak karışımı olduğu koşullarda derin sondaj pompası
  • Drenajın çevredeki yapılara zarar verebileceği yerlerde keson inşa etmek

Kumul toprakların olduğu koşullarda sahadan suyu uzak tutmak için çakma sistemi kullanılır. Diğer taraftan  su geçirgenliğinin farklılıklarından dolayı zemin kil ve kaya sedimantasyonlarını içeriyorsa derin sondaj pompaları kullanılır. Kullanılan pompa ve toprağın oluşturduğu koşullar sahadan ne kadar su atılabileceğini belirler. İyi katmanlardan oluşan topraklarda porlar mevcut olmadığından su dolaşımı daha az olur. Bunun aksine kumul topraklardan oluşan katmanların daha fazla poru vardır ve bu yüzden geçirgenlikleri daha fazladır; bu suyu sahadan atabilmek için daha hızlı bir yöntem geliştirmeyi gerektirir.

Killi toprak katmanlarında su geçirgenliği daha düşüktür ve bu koşullarda suyu sahadan uzaklaştırmak için derin drenaj pompaları kullanılır.  Kilin su geçirgenliği düşük olduğundan , su kilin arasından sızamaz ve kilin altındaki katmanlarda kum ve diğer tabakalar mevcuttur. Derin drenaj pompaları geniş su katmanları için kullanılabilir ve kullanımı basit ve kolaydır. Temeltek, sahanızdaki sorunları çözebilmeniz için size hizmet sunmaya yetkindir ve kendi ekipman kapasitesi mevcuttur.

Bir kontrata imza atmadan önce genellikle saha ziyareti düzenler, örnekler alır ve İSG durumlarına önem verilerek drenaj gereksinimleri için toprak test edilir. Her proje de olduğu gibi, pompaları, su arıtma cihazlarını ve tüm ekipmanları firmamız sağlamaktadır. Gerektiğinde kendi ekskavatör ve loderlerimizi de kullanmaktayız. Projenizin bir sonraki safhasının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için sahanızın drenajında oldukça sıkı ve hızlı bir program uygulamaktayız.