Temeltek, tasarım, planlama ve uygulama aşamalarıyla zemin çivisi hizmeti sunmaktadır.  Geoteknik uzmanlarımız, sahayı ziyaret edip işe başlamadan önce  toprak türleri, yoğunlukları, nem oranı, toprak katmanları, taban suyu koşulları, mevsimsel değişimler ve hidroloji konularını kapsayan geniş çaplı incelemede bulunurlar. Taahüt ekibimiz de saha çalışmalarına katılabilir. Temeltek, Türkiye’de başarılı birçok anahtar teslimi projenin parçası olmuştur.

Diğer iksa sistemlerine oranla koşulların el verdiği kazılarda veya zemin çivisi çalışmaları toprak yığınlarını stabilize etmede tipik olarak kullanılır.  Diğer bir popüler iksa sistemi yerden ankrajlı iksa duvarı ile karşılaştırıldığında zeemin çivisi teknik fizibilite, inşaa masrafları ve inşaat süresi açısından alternatifler sunar.

Zemin çivileri, dikey ve dikey yanı kesitlerin gerikli olduğu  zemin koşullarında yapılan kazı uygulamalarına özellikle ve oldukça uyumludur ve aşağıdaki koşullara uyumlu olduğunu göstermiş bir yöntemdir.

  • Yol kazıları
  • Mevcut köprü altında yapılan kazı çalışmaları
  • Mevcut iksa veya istinat yapılarının onarılması ya da yeniden inşa edilmesi
  • Şehir ortamında kalıcı veya geçici kazılarda

Zemin çivileme uygulaması, dikey ve yaklaşık olarak dikey olan koşullarda 1 m den 2 metreye kadar toprağın desteksiz şekilde kazıların yapılabildiği zemin koşullarında ekonomik açıdan cezbedici teknik açıdan da fizibilite olanağı sağladığını kanıtlamış bir uygulamadır.