Temeltek, toprak kaymasını önleme sistemleriyle yüksek kaliteli mühendislik ve taahhüt hizmetleri sunmaktadır. Özellikle Karadeniz gibi bölgelerde yerçekiminin fazla olduğu dağlık lokasyonlarda aşırı yağmurlar toprak kaymasına sebeb olur. Benzer olarak Toros dağlarında da mevsimsel olarak aynı durumlar yaşanır. Toprak kaymasını önlemenin bir yolu, yerçekiminin etkisini azaltmak için insan yapımı insan yapımı toprak katmalarının geometrisini değiştirmektir. Toprak kayması yüzeysel olduğunda, toprağın ya da kayaların kaymasını önlemenin en basit yolu oradaki bitki örtüsünü canlandırmaktan geçer.

Toprak kaymalarının ana sebeblerinden birisi taban suyu seviyesindeki mevsimsel değişimlerdir, aşırı yağmurlar, su baskınları ya da ısınan havadan dolayı eriyen kardan kaynaklanan sebeplerden taban suyu seviyesi değişir ve sonucunda da toprak kayması meydana gelir.  Burada belirttiğimiz sebeplerden dolayı taban suyunda meydana gelen değişimler hidroloji ve geoteknik mühendislik uygulamalarıyla kontrol edilebilirler.

Depremler de yer kabuğunu sallayarak toprağın üst katmanlarının zayıflamasına sebeb olduklarından toprak kaymasına sebeb olarak gösterilebilirler. Toprak kaymasını önlemenin en iyi yöntemi tepeciğin geometrisini değiştirmekle olur.  Tepeciklerin tasarımı, sismik durumlarda bile güvenlik sağlayacak yeterli düzeyde etmen oluşturacak şekilde yapılır.

Yollar, madenler veya geniş kentsel gelişimlerin durumlarında olduğu gibi toprak kaymalarının ana sebebi tepeciklerin üstünde insanlar tarafında zayıf bir şekilde inşa edilen yapılardır.  Burada size sunulan toprak kayması önleme metodu ise tepecik ve inşaat sahası arasında yeterli mesafenin olması gerekliliğidir.  Diğer bir insan yapısı yapılardan kaynaklanan toprak kayması sebebi ise tepeciklerin üst katmanlarını tutan alt katmanların kazılması ya da yok edilmesidir. Toprak kaymasını sekileme yöntemiyle de sağlayabiliriz. Karşı ağırlık sağlayacak olan bu yapılar tepelerin üst kısımlarından aşağılara doğrun kaymalara karşı direnç sağlamada ek önlem sağlar.

Toprak kaymasından korunma sistemleri, çelik ağ, istinat duvarı, zemin çivisi, kaya ankrajlama, püskürtme beton ve kaya şev stabilitesi çözümlerinden oluşur ve bunların hepsi Temeltek hizmetleri kapsamındadır.