Temeltek, kaya kaymasını önlemede etkili mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Geriye döndürülemez erozyondan dolayı dağlar giderek desentegrasyona maruz kalmaktadır.  Zaman içerisinde, hızlı rüzgarlar, hayvan hareketleri, akarsu, donma ve buzul çözülmesi ve de insan yapısı aktivitelerin hepsi kaya kaymalarını mümkün kılacak durumları ortaya çıkarmaktadır.

Kaya kaymaları oluştukları mekanizmaya göre sınıflandırılabilir ve jeolojik çevre ve kayaç özelliklerini anlamayı gerektirir.

Bazı durumlarda gerilme çatlaklarının oluşumu, küçük çaplı kaya düşmeleri, zemin yüzeyinin deforme olması gibi öncü etmenler lokal olarak tanımlanır ve yakından denetim gerektirir.

 Kaya Mekanizması

Temeltek, profesyonel deneyimli jeoloji mühendisliği kadrosuyla  geniş kapsamlı kaya mekaniği danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hizmetlerimiz  yer tabakalarının elektronik olarak incelenmesi ve kaya mekaniği ölçümlerinden tasarım ve çözümlerin uygulanmasını kapsar.  Uluslararası müşterilere teslimatını yaptığımız başarılı projeler arasında birçok anahtar teslimi proje bulunmaktadır.

Kaya mekaniği mühendislerimiz, kaya içine ya da kayadan inşa edilmiş  inşaat faaliyetleri, delgi, madencilik, rezervuar oluştur, madencilik çukurları, yeraltı kazı çalışmaları, açık çukurlu madenler, petro-gaz kuyuları, yol inşaatları, atık malzeme ve diğer yapılar konusunda oldukça deneyimlidirler.

Kaya mekaniği, kaya ve kaya kütlelerinin mekanik davranışlarının bilimsel ve teorik olarak incelenmesini kapsar. Kaya mekanik bilimi kayaların çevrelerine uyguladıkları kuvvetlerin sonuçlarını inceler.

Kaya düşmesini önleme

Temeltek, geniş kapsamlı tasarım, planlama ve uygulama hizmetleriyle kaya düşmesini önleme sistemleri sunmaktadır.  Geoteknik mühendislerimiz sahaları inceleyip tasarım profesyonlerine bilgi verir ve planlama, uygulama safhasında da sahayı denetler. Uygulama ekibimiz konusunda oldulça deneyimlidir ve Temeltek işin icrası için tüm ekipmanlara da sahiptir. Uzmanlık alanlarımızı birleştirerek, tepelerde ve dağlık alanlarda kaya düşme ya da kaya kayma aktivitelerinden kaynaklanan problemlerin çözümünde sizi assiste etme kabiliyetimiz vardır.

Kaya düşmesi önleme çalışmaları iki yöntemle yapılır: pasif ya da aktif önleme yöntemi. Pasif önleme yöntemleri arasında ağ perde, kaya yakalama perdeleri, saptırma bendi gibi teknikler bulunmaktadır. Kayaların düştüğü yerde çözüm üretmek gerekir. Aktif önleme yöntemi diğer taraftan, kaya vidalama gibi kaya düşme yönetimi tekniklerini kapsar. Uygulama sahalarındaki iklimsel ve coğrafik değişiklikler tepelerin geometrisini değiştirir, böyle durumlarda drenaj ya da bitki ekimi yapılması çözüm olabilir. Tepelerin altında bulunanm Yol, demiryolu ve binaları ve insanları korumada kaya düşmesini önleme sistemleri hayati önlem taşır.

Kaya Vidalama

Kaya vidalama tekniği sunduğumuz çözümlerden sadece birisidir. Kaya vidalama, kayaların sabitlenmesinde kullanılan kaya güçlendirme tekniğiyle yapılır. Kaya vidaları model olarak monte edilir ve kazının şekline göre tasarımı değişkenlik gösterebilir. Kaya vidaları, kayanın dış yüzeyindn iç yüzeyine doğru kuvvetleri transfer edecek şekilde ayarlanır. Çelik hasır sistemi , püskürtme beton ve bitki ekilmesi gibi ek yöntemler kullanılarak kaya vidalama desteklenebilir. Temeltek, bugüne kadar dağlık alanlarda bulunan inşaat projelerinde kaya vidalama ve çelik hasır sistemini kombine olarak kullanarak oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir.