Temeltek, kendi sahip olduğu zemin mühendisliği tasarım imkanlarıyla etkili istinat duvarı yapım hizmetleri sunmaktadır. İstinad duvarları binalardan, yollardan veya diğer yapılardan dengesiz toprak katmanlarının etkilerini  nötralize etmek amacıyla yapılan yapılardır. Dikey yakın ya da dikey derece değişimlerine destek sağlayarak istinad duvarları erozyonun ve tepeden aşağı doğru olan hareketlerin önüne geçer. İstanat duvarları ahşap, doğal taş, donatılı cüruf biriketi ve beton briket sistemleri gibi birçok yöntemle elde edilebilir.

Zorlu hava koşulları, sismik aktiviteler ve tepeler üzerindeki aktivitelerdeki değişimler istinat duvarlarının etkilik derecesini azaltabilirler. Bunun yanı sıra, taban suyunu, daha fazla yatay hidrostatik basınca sebeb olmaması için yapının gerisinde tutmak için drenaj sistemleri de gerekebilir.  İstinat duvarları herbir sahanın kendine has koşulları, topografi ve estetik göz önünde bulundurularak  dikkatlice tasarlanmalıdır.

Birçok istinat duvarı türü mevcuttur. Aşağıda bazılarını sıralıyoruz.

Ağırlık İstinat Duvarı

İstinad edilmesi gerekilen toprağın içinde taban eğinin dayandığı yapının ağırlığını azaltma işlemiyle yapılır.   Duvarlar projelerdeki gereksinimlere göre farklı türdeki materyellerle inşa edilebilir. Ağırlık istinad duvarları zemin çivisi ile de desteklenebilir.

Ankastre İstinat Duvarı

Perdeleme durumlarında da kullanılabilecek ve tipik ağırlık istinat duavarından daha az malzeme gerektiren bir başka yöntem ise ankastre istinat duvarıdır. Ters T şeklinde olan ankastre istinat duvarları aktif toprak örtüsü basınçlarını destekler ve üzerinde bulundukları  toprağa herhangi bir kuvveti dikey olarak transfer eder.

Gabion Ağı Duvarı

Gabionlar kaba kırma taşla yada estetik açıdan bitki örtüsünün yeşermesini sağlaması için toprak taş karışımıyla doldurulmuş  çelik hasır kutucuklardır. Çelik hasır kafesleri ve kaba taş işleri koruyucu bir sistem oluşturur.