Temeltek, uzun dönem şev stabilitesi sağlamada anahtar tekniklerden biri olan çelik ağ ve kafes sistemleri hizmeti vermektedir. Doğal olaylardan ya da insan yapısı durumlardan kaynaklanan sebeplerden kaya hareketinin jeolojik etkilerini minimize etmek için çelik hasır ve kafes sistemleri dünya çapında kullanılan bir sistemdir.

Kaya şev stabilitesini sağlamada kullanılan korozyona dayanıklı çeelik ağ sistemi global tasarım standardlarına göre hazırlanmaktadır. Çelik hasır sistemi şevin gövdesine ya da eteklerine monte edilir ve düşen molozlar ağın gerisinde kalır. Kuvvetleri ağlardan ankrajlara transfer eden ek ankrajlı sistemlerde kullanılabilir. Geleneksel kaya şev stabilitesi oluşturma metotlarıyla karşılaştıracak olursak,  sert inşa deformasyonlarını önler, yapının dayanıklılığını artırır ve daha ekonomiktir.  Sistem gergin yüksek mukavemetli paslanmaz çelik tel, vidalar,, ankrajlar ve diğer kurulum aparatlarından oluşmaktadır.

Çelik ağ ya da çelik kafeslerin diğer bir yararı da özel koşullara uyarlanabilir olmasıdır. Saha araştırmaları ve yapılacak analizler oldukça ehemmiyet arz eder.  Geoteknik mühendisler, sistemin şevin üstüne kurulumu için  delgisi yapılacak ya da grout edilecek toprak ya da kaya ankrajlarının sayısını belirler. Çelik ağ ya da çelik kafes sistemi zemin çivisi, kaya ankrajları, püskürtme beton ve tohum ekme ve diğer erozyon kontrol materyelleriyle kombine olarak da kullanılabilir.