Grout perdesi oluşturmanın mümkün olmadığı dikey bir perdeye ihtiyaç duyulan yerlerde en muhtemel çözüm toprakarme duvardır.  Kazı çukuru, drenaj, kalıp ve beton sıkıştırma gibi zor operasyonların önüne toprakarme duvar sayesinde geçilebilir.

Drenaj sistemlerindeki bakımı ve sistemi devamlı tutabilme masraflarının aksine, Temeltek, suyun temel kazılarından uzaklaştırılması için toprakarme sistemleri hizmeti sunmaktadır. Su geçirgenliği az olan bir duvar ya da bariyer oluşturmak otoban, köprü ticari binalar gibi inşaat sahasında hayati önem taşır. Toprakarme duvar genellikle dikey olarak kullanılır ve kazı için bazal bir örtü oluşturan geçirgenliği az bir tabakının da içine ideal olarak girer.

Sahanın etrafında izole edici bir perimeter olarak toprakarme duvar oluşturmanın birçok yöntemi vardır;

  • Çelik palpanş
  • Kazı çukuru şlam duvarı
  • Beton diyafram duvarı
  • Kazıklı duvar
  • Grout bariyerleri
  • Yerinde karılmış bariyer
  • Sunni zemin dondurma

Suyu sahadan uzaklaştırabilmek için doğru metodu seçmede tasarım özellikleri ve projenin yeri belirleyici faktörlerdir.

Kalıcı  ve geçici olmasına bakılmaksızın, duvarın derinliği, zemin koşulları, duvarın geometrisi (bazı metodlar sadece dikey uygulamalarla sınırlı kalırken, bazı metodlarda ise yatay veya dikeye eğimli şekilde olabilir) bu belirleyiciliğin sınırlılıklarıdır.