Temeltek, siz değerli müşterilerine palplanş kazıklı iksa sistemleri hizmeti vermektedir.

Palplanş Nedir?

Palplanş,  birbirine kilitlenen çelik sacları kullanarak elde edilen toprak katmanlarını istinad etmek için kullanılan bir iksa sistemidir.  Projenin tasarım detaylarına göre palplanş kazıklar inşaat sahasının etrafına kurulur.   İç içe geçmiş çelik saclardan oluşan palplanş kazıklı iksa sistemi, taban suyu geçirgenliğini azaltarak geçici ya da kalıcı iksa şeklinde uygulanır.  Yanal destek sağlamak için palplanş kazıklarda gerekitiği yerlerde ankraj uygulaması yapılabilir. Palplanş kazığın yeteneklerini kullanıldığı zeminin özellikleri ve sahip olduğu geometriye göre belirlenir. Palplanş kazıklar arkada kalan yükü ön taraftaki zemine verir.

Kalıcı ve geçici uygulamaları mevcuttur. Kalıcı palplanşlar çakıldığı zeminde kalır ve kalıcı iksa sistemi olarak bırakılır. Geçici palplanş kazıklar ise inşaat sahasına güvenli giriş için kullanılır ve işi bittiğinde yerlerinden sökülürler.

Sıcak sac ve soğuk sac olmak üzere iki tür palplanş kazık üretimi mevcuttur. Bu metodlar arasında ana farklılıklar olsa da birbirine kilitlenme mekanizması en önemli farklılıktır.  Sıcak sac palplanş kazıklar yüksek sıcaklıklarda elde edildiğinden, iç kilit sistemi soğuk sac palplanşa göre daha sıkıdır. Zorlu koşullarda ve su geçirgenliğinin az olması gerektiği yerlerde gevşek iç kilit mekanizmaları tavsiye edilmemektedir.  Sıcak palplanş kazıklar genellikle geniş olurlar ve soğuk saclı palplanştandan daha fazla olarak geniş alanlarda güçlü dururlar.  Fakat bu ikisinin arasında ölçüleri gibi büyük benzerlikler vardır.

Bugüne kadar Temeltek, kodların altında kalan park yapılarının, bodrum katlarının, pompa istasyonlarının, temellerin, koferdanların için açılan kazılarda iksa sistemi oluşturmak için bir çok inşaat alanında palplanş kazıklı iksa sistemini kullanmıştır.  Kalıcı olarak inşa edilen palplanş kazıklı iksa sistemleri uzun yıllara dayanıklı olarak tasarlanmıştır.

Bizimle bir proje başlatmak ister misiniz?