Temeltek, geçmişinde  birçok proje tamamlamış bir firma olarak siz müşterilerimize diyafram duvar uygulamaları konusunda deneyimli bir firmadır. Diyafram duvar inşaası için gerekli olacaktüm ekipmanların yanı sıra proje gereksinimlerini anlayabilecek oldukça profesyonel bir mühendislik ekibimiz mevcuttur.

Diyafram duvar sistemi bentonit şlamı ve donatıdan oluşan kazı sırasında derin çukurları ve temelleri çökmekten koruyan  bir duvar sistemidir. Bentonit şlamı kazı çukurunun içinde kalın bir birikinti tabakası oluştur ve bu iç hidrolik kuvvetleri balanse ederek suyun çukurun içine girmesini önler. Duvarlar, 500mm ile 1500 mm arasında kalınlık çeşitliliği ve 50 metre ve üstünde derinlik oranlarında kazılarak elde edilebilir.

Diyafram duvarlar, sıkışık alanlarda ve meyilli tepecikleri oluşturmak için büyük hacimli toprak tabakalarının kazılmasını aksi halinde gerektirecek derinlik oranlarının fazla olduğu yerlerde kullanılmaktadır. Derin bodrum katları, metro inşaatları, tünel girişleri, pompa istasyonları  ve benzeri yerlerde oldukça faydalı bir yöntemdir.  Çukur güvenliği 7 metre uzunluğu geeçmeyen panellerin kullanımıyla sağlanır ama bu çukuru çevreleyen katmanların özelliğine göre bu çeşitlilik gösterebilir.

Çalışma sahasına bitişik yapıların olduğu koşullarda, temelleri de içine alacak şekilde ana yüzeyler ve oluşturulan duvarın dış paneli arasındaki minimum uzaklık kılavuz duvarının kalınlığına eşit olur. Panellerden biri kazıldığında, donatı, süspansiyon bakımından zemin partiküllerini minimize etmek için önceden hazırlanmış şlam ile dolu olan kazı çukuruna indirilir. Daha sonra panelleri oluşturmak için çukur tremi boruları aracılığıyla beton ile doldurulur.

Paneller arasında izolasyon sağlayacak çelik kalıp kullanımı ya da bitişik beton panelleri yapıştırması mümkün hydrofraise kullanarak ve kazıya kılavuzluk sağlamak ve sonrasında da betonları içten kitleyen bir sistem gibi durumları kapsayan iki farklı yolla iki panel arasındaki kesişme oluşturulabilir.  Diyafram duvarların konvansiyonel genişlikleri 0.50 m, 0.60 m, 0,.80 m, 1.00 m, 1.20 m and 1.50 metredir.