Temeltek, iksa sistemlerinde güvenilir çözümler sunmak için geniş yelpazeli tekniklerin yanı sıra profesyonel mühendislik deneyimine de sahip bir firmadır.  İnşaat endüstrisinde iksa sistemleri konusunda çok fazla ilerlemeler olsa da bu endüstrinin başladığı tarihsel çağlarda karşılaşılan sorunların aynısı bugün de yaşanmaktadır.  Toprağın yapısı, kesitin derinliği, taban suyu, hava koşulları iksa sistemlerin tasarım yapısının karmaşıklığını etkileyen faktörlerdir.  Nemli toprak, kumlu toprak veya dolgunun yapısını içeren koşullardan dolayı da, iksa sistemlerinin karmaşık olması normaldir.  Yeryüzünün yapısında çevrede bulunan sert kaya katmanları iksa sistemlerinin inşaat tasarımına tehlike ihtiva edebilir.

Yakında bulunan yapılar, inşaat ekipmanları, kazı sahasının yanında bulunan toprak yığınlarını da içine alan materyal gruplarının oluşturduğu etkilerin sonucunda iksa kurulumu sırasında yanal kuvvetler oluşur.  İksa kurulumu yapılan bölge içerisinde  bulunan etki alanı içerisinde koşullar ağır yüklere izin vermediğinden, iksa sistemleri yükleri azaltabilir ya da elimine edebilir. Trafik, demiryolu, patlama, ve yakında bulunan binalarda çalıştırılan makineler gibi kaynaklardan gelen titreşimler, kazı alanındaki iksa alanını etkileyebilir.

Palplanş kazık, iksa kazığı, jet ve kimyasal groutlama,  sekant ya da tanjant kazıklar ve zemin çivili duvarlar kullanımı yaygın kalıcı ve geçici iksa sistemleridir. İksa duvarı ya da iksa sistemleriyle yanal destek sağlanımı ankaraj ve bağlantı aparatları kullanılarak yapılabilir. Yüke dayanıklı bir kompresyon halkası olarak tasarlan bir dairesl destek sistemi de kazısı inşaatlar veya tünel giriş deliklerinin inşaasında kullanılabilir.

 Hava koşullarıyla ilgili önlem almak uzun zaman dilimleri dikkate alınarak kazılar için gerekli olan iksa planlaması yapılırken son derece önem arz eder.

Bir inşaat projesi boyunca iksa sistemleri konusunda tehlikeli ve riskli koşullar oluşur. Bu yüzden güvenlik ve güvenli çalışma metotları işlerle ve de çevredeki yapıların güvenliği için oldukça önemlidir. Sıfır kaza politikasını benimsemiş bir şirket olarak Temeltek iksa yapımı ve kazı güvenliği ile ilgili tehlikeleri önceden analiz eder.

Herhangi bir iksa sistemi kurulumu sırasında oldukça dikkatli olunmalı ve ISG’ye büyük önem verilmelidir. Temeltek, iksa sistemleriyle ilgili tehlikeleri ve kazı güvenliğinin önemini anlayıp özümsemektedir.