Temeltek, deneyimli jeoloji ve diğer mühendislik branşlarından oluşan kadrolarıyla jeoteknik araştırma ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Jeoteknik araştırmalar ve diğer keşif çalışmaları konusunda oldukça deneyimli bir mühendislik kadrosuna sahip olan Temeltek, mühendislik danışma hizmetleri aracılığıyla, derin temel işleri, derin kazılar, zemin araştırma ve testleri, kullanılacak inşaat malzemelerinin tasarım ve değerlendirilmesi gibi konularda birçok iş bitirmesi bulunan bir firmadır.
Jeoteknik araştırma ve danışmanlık hizmetleri kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

  • Derin temel uygulamaları ve saha iyileştirme faaliyetleri
  • Şev stabilitesi araştırma, analiz ve rehabilitasyonu
  • Kazı stabilitesi ve drenaj gereksinimleri
  • İstinad duvarları, erozyon değerlendirme, önleme ve tasarımı
  • Dolgu oluşturma, tasarım ve inşaat kalite kontrolü
  • Dolgu değerlendirme testleri ve sonuçlandırma
  • Tasarım, maliyet hesapları, ihale prosedürler ve proje yönetimi
  • İnşaat testleri ve takipleri
  • Erozyon değerlendirme ve rehabilitasyon tasarımları
Temeltek ve mühendislik ekibi, maliyet kontrol, pratiklik ve zamanında iş bitirme gibi çözüm prensiplerine dayanan rutin ya da kompleks jeoteknik tasarımlar hazırlayıp sunmada oldukça deneyimlidir. Şuana kadar Temeltek yerel ve uluslararası farklı endüstriyel kategorilerden bir çok müşteriye teslimat yapmıştır.  Amacımız yüksek kaliteli ürünlerin maliyeti uygun şekilde yapılmasını güvence altına almaktır. Aşağıda ise derin temel ve kazı uygulamalarında kullanabildiğimiz deney ve test çeşitleri bilginize sunulmuştur.