Driven kazıklar tasarım derinliği ya da direnç sağlamak için gerekli çözümleri biridir. zemin yoğunluğu gerekli olandan daha düşük ise, ilk olarak ön delme işlemi tasarım derinliği elde etmek için gerçekleştirilebilir. Driven kazıklar üzerine inşaa edilmiş olan temeller, inşaat operasyonları için dayanıklı koşulları ihtiva edip  kompres, yukarıya doğru itme ve yanal yüklere karşı mukamete sahip olurlar.Küresel olarak, bu tekniğin  geniş bina inşaatı, rafineriler, köprüler ve gök delenler dahil geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Palplanş kazıklar ve iksa kazıkları bu driven kazık uygulamasının  en sık görülen türleridir.

Kalite- Driven kazıklar,  doğal malzemelerden ya da mukameti yüksek malzemelerden, güvenilir kalite kontrolü altında hassas toleranslar kullanılarak üretilmiş fabrika üretimi yapısal şekillerden oluşur.  Driven kazıkların hepsi kalite standardlarına uygundur.  İlk kazıktan son kazığa kalite hepsinde tutarlıdır ve kurulum yapılmadan önce kontrolü yapılıp doğrulanabilir.

Hesaplı- Driven kazıklar derin temel işlerinde kullanılabilecek en hesap çözümlerden birisidir. İhtiyacınız olduğu kadar alır ve ödeme yaparsınız.  Saha temizliği ve benzer durumlarda ortaya çıkan göngörülemeyen masraflar yoktur.  Driven kazıklar için çeşitli materyal ve şekiller geniş bir yelpazede mevcuttur. Çalışma yükünü artırabilmek için modern çekiçlerle çakılmalarına olanak sağlayan yapısal mukavemetleri bulunmaktadır ve prefabriktir. Her projede daha az kazığa ihtiyaç duyulduğundan maliyetler konusunda da avantaj sağlar.

Uyarlanabilirlik-  Driven kazıklar kompresyon, gerilim ve yanal yükleri ikame etmek için kurulurlar.  Yapının özelliklerine, bütçeye ve saha koşullarına uygun olarak kazık seçilebilir.  İhtiyaçlarınızı karşılayacak birçom opsiyon bulunmaktadır;

 • Çelik
 • H-Kazık
 • Boru (açık uçlu ve kapalı uçlu)
 • Konik
 • Pano
 • Kabuk (Mandrel çakma)
 • Palplanş Kazık
 • Kare
 • Sekizgen
 • Silindir
 • Kereste

Güvenilir ve Hazır- Kazık işi yapan birçok firma vardır. Ekipmanlar ve kurulum metotları test edilmiş ve kalitesi kanıtlanmıştır.  Materyel, ekipmen, metot ve testlerdeki ilerleme driven kazıkların etki derecesini sürekli artırmaktadır.

Kalıntısal Faydaları- Kazı işleri çoğu toprak türünde olduğunca kolaydır. Topuktaki toprak, deplasman kazıkları için sıkıştırılmış durumda olduğundan dayanma gücü büyük yükleri kaldırabilecek özelliktedir. Toprağın yumuşak zemin olmadığı durumlar vardır, nihai yataktaki oturmaların önüne geçilmiş olunmaktadır.

Çevre Dostu- Driven kazık işlemi sırasında atık madde genellikle ortaya çıkmaz, bu yüzden  potansiyel tehlikeli veya kirlenmiş maddelere maruz kalma, bu durumların bertarafından ortaya çıkacak masraflar ve herhangi bir tehlike madde zararına maruz kalma durumu ortaya çıkmaz.

Alternatif Kullanımlar- Driven kazıklar genellikle derin temel işlerinde kullanırlar. Driven kazıkların, kazık destekli bendler, ses duvarı bariyerleri, istinat duvarları, bölme duvarı, demir yapılar, ankaraj yapıları, batardo gibi birçok başka uygulama alanları bulunmaktadır.