CFA kazık yöntemi, son model teknolojiler kullanılarak doğru sonuçlar elde edip zemin oturmasını en aza indirmeye olanak sağlayan bir yöntemdir.

Zemin yapısının, derinlerdeki sert yapının üzerine yerleşmiş yumuşak ve gevşek materyelin olduğu yerlerde delgi hızı oranı yavaşlar ve CFA, yumuşak kayaçların içinde arşimed vidası gibi hareket eder. Bu şekilde yumuşak kayaçlar ve malzeme burgu tarafından çekilip yukarıya doğru itilir ve yüzeye verilir.

Temeltek, yukarıda tarif edildiği gibi belli başlı zemin koşullarında kılıflı CFA kazık sistemini kullanmaktadır.  Bu yöntem, burgu zeminin içine girdikçe burguyla aynı anda kılıfın aşağılara doğru ilerlemesini sağlar.  Koruyucu kılıf sayesinde, zemin içine delgi yaparken sert kayaçlara denk gelindiğinde bu sert kayaçların burgunun içine girmesi önlediğinden dolayı avantajlıodır. Beton döküm işlemi yapıldıktan sonra kılıf oradan çıkarılır.

CFA titreşim oranını düşürmesinin yanında maliyet açısından da avantaj sağlayan bir tekniktir. Beton dökümü esnasında kılıf ya da delgi sıvısı gereken yumuşak zeminlerde oldukça elverişlidir.   CFA yer değiştirilmeden çalışılabilen bir kazık sistemidir. Bunun yanı sıra kazımı yapılan toprak ve kayaçlar yüzeye transfer edilir.  CFA diğer konvansiyonel kazık yöntemlerine alternatif olabilecek iyi bir çözümdür.

Yapısal elemanların altında yük transferi yapmak için ve kesişen kazıklardan oluşan istinat duvarları elde etmek için kullanılabilir.  İnşa süreci şu aşamalardan oluşmaktadır.

 • Sabit bir delgi hız oranı kullanarak, kılıfı geçici burguyla zemine delgi açılması
 • İstenilen seviyeye ulaşıldığında beton dökümünün yapılması ve ardından burgunun dışarı çekilmesi. Bu süreç boyunca delgi burgusu betonun içinde kalır.
 • Beton dökümü esnasında pozitif beton basıncı sağlanmalıdır.
 • Takviye kurulumunu sağlamak için platform seviyesine kadar beton dökülür ve belvermenin önüne geçilir.
 • Beton döküldükten sonra çelik takviye betonun içine yerleştirilir.

CFA metodu aşağıda belirtilen avantajlara sahiptir;

 • 450 mm’den 1200 mm çapına kadar yapılabilir
 • 32 derinliğine kadar inilebilir
 • Yüksek yük, kayma ve kuvvet konusunda taşıma kapasitesi vardır
 • Daha az ses ve titreşim oluşur
 • Hızlı kurulum
 • Kum ve kil içiçe geçtiği yerlerde oldukça etkilidir.
 • Suya dayanıklı kum ve çakıllı bölgeleri işleyebilir ve zayıf kayaçları delebilir

Temeltek, farklı jeoteknik koşullarda etkin inşa çözümleri sunan CFA kazık uygulamaları için uzman bir jeoteknik mühendislik şirketidir. Temeltek, işlerde oluşacak aksaklıkların önüne geçmek için sizlere doğru ekipmlarının yanı sıra doğru beton tasarımı içinde tüm mühendislik hizmetlerini sağlamaktadır.