Barett kazıklar, eksenel ve büyük kuvvetlere temelin dayanabilmesini sağlayan dikdörtgen şeklindeki kazıklardır. Alüvyal topraklı veya büyük kaya parçları üzerine oturmuş zeminler için idealdir. Bunun yanısıra her hangi bir jeolojik koşula da uyarlanabilirdir. Benzer şekilde diyafram ve toprakarme duvarda kullanılan makine ve ekipmanların aynısı bunda da kullanılabilir. Çapı geniş kazıklar veya barett kazıklar kullanılacaksa başlıklar elimine edilebilir ve tek parça bir baret kazığı oluşturabilmek için şeklinde herhnagi bir değişiklik olmadan yukarıya doğru uzatmalar yapılabilir.

Diğer kazıklarda olduğu gibi baret kazıklarda yeryüzüne delgi ile açılan çukurun içine beton dökümüyle elde edilir fakat baret kazıkları diğer kazıklardan şekli ve delginin tarzı farklı kılmaktadır.  Çeneli kova veya hidrofraz şeklindeki araçlar işlem sırasında kullanılmaktadır. Kazıkların büyüklüğü araçların ve ekipmanların büyüklüğünü belirleyecektir. Standart çeneli kova aracılığı ile inşa edilen baret kazıklar şu büyüklüktedirler;

  • genişlik : 0.52, 0.62, 0.82, 1.02, 1.22, 1.52 m
  • uzunluk : 1.80, 2.20, 2.70, 3.0 m

Ebatların ölçüsüne bağlı okara H ve T şeklinde  daha büyük ve mukameti yüksek kazıklar elde etmek mümkündür. Delgi yöntemi ve beton dökümüyle elde edilen diğer kazıklarda olduğu gibi barett kazıkların hesaplanma şekli aynıdır.

İnşa safhasında 3 operasyonal faz bulunmaktadır;

  • Delginin açılması
  • Çelik kafes yerleştirilmeesi
  • Beton Dökümü

Klasik diyafram duvarda yapıldığı gibi, delgi açılırken bentonit çamuru kullanılır.  Operasyon platformu zayıf ise kılavuz duvarlar platform için kullanılabilir.

Delgi çamuru kumdan arındırıldıktan sonra çelik kafes açıklığa indirilir. Tremi borusu kullanılarak beton dökümü uygulanır.  Kazığın boyutlarına göre gerektiğinde çok sayıda tremi borusu kullanılabilir. Baret kazığı farklı koşullarda mobilite sunan şekli avantajlı kılmaktadır:

Aynı kesitte bulunan dairesel kazıkların aksine yatay stres ve bükey küvvetlee karşı dayanma oldukça dayanıklıdır. Yapılara kolaylık adapte edilebilir ve bu şekilde tek bir kazık her kuvvet bölgesi ya da kolon bölgesi için yeterli olur. Geniş ölçülerinden dolayı diğer kazıklara oranla baret kazıklarda yanal sürtünme daha az olur. 5000 kN ve üzeri mukamet gücü gereken yerler bu işlemi yapmak için gayet uygundur; alanı genişletmeye yarar, sınırları olmayan bir temel inşa elamanıdır.

Operasyonlar devam ederken aşağıdakilerin uygulanmasıyla kalite kontrol sağlanır;

  • Bentonit çamurunun kalitesi, kazık deliğinin dikeyliği ve deriniliğinin ölçüsü
  • Çelik kafesin pozisyonu
  • Her safhada dökülecek beton miktarı

Sonik kontrol sistemleri kullanılarak kazıklar beton dökümünden sonra kontrol edilmelidir.  Bunu yapabilmek için kazık içerisine 4 adet veya daha fazla boru sokmak gerekir. Bugüne kadar, bu kalite kontrol aşamalarını kullanarak hep doğru sonuçlara ulaştık.