Temeltek Mühendislik, deneyimli kadrosu, son teknoloji geoteknik cihazları, makinalar ve iş makinalarıyla geoteknik mühendislik ve projelendirme hizmetleri sunmaktadır. Dağlık alanlardan bir deniz kıyısı ya da bataklık alanlara tüm zemin koşullarında varolan sismik kaygıların varolduğu alanlarda siz müşterilerimize yıllara dayanan deneyimimizle hizmet vermekte ve mühendislik desteği sunmaktayız.

Temeltek Mühendislik’in sağlamış olduğu geoteknik projelendirme ve tasarım hizmetleri ile her türlü zemini inşaat yapılabilir bir duruma getirip yatırımlarınız değerlenmesini sağlamaktayız. Arazilerin altındaki ya da yanındaki zemini derinlemesine inceleyip titiz araştırma ve testler ile zemin koşullarını belirlemekte ve sonuçlara göre sizin beklentilerinizi karşılayacak şekilde zeminleri üzerinde inşaat uygulaması yapılabilir zeminlere dönüştürmekteyiz. Yer altı ve yüzey özelliklerinin doğru tanımı yapabilmekteki kabiliyetlerimizi, ana projenizin temelini oluşturacak zemin projelendirmesine dönüştürüp deneyimlerimizi kaliteli geoteknik tasarımlara dönüştürmekteyiz.

Mimari ve inşaat mühendisliği çalışmalarını başlatmadan önce zeminin durumunu bilmek ve ilgili zeminde gerekli geliştirme ve iyileştirmeleri doğru şekilde, uygun teknik ve tasarıma göre yapmak projelerinizin başarısı için oldukça önemlidir. Sunduğumuz entegre zemin etüdü ve geoteknik tasarım-planlama hizmetleri , geoteknik risklerin uygun ve doğru cihazlarla analiz edilmesini , sizlere bu analizlere göre bir projelendirme sunalacağını teminat altına almaktadır. Temeltek Mühendisliği tercih ettiğinizde, ilgili tasarım ve projelendirme çalışmaları zamanında yapılıp gerekli önlemlerin zamanında alınmakta, sonucunda ise projelerinizdeki herhangi bir gecikmenin önüne geçmekteyiz. Son teknoloji modelleme ve analiz cihazlarını kullanarak, derin temel, istinat duvarları, derin kazılar, hafriyat işleri, köprü, tünel, gökdelen, endüstriyel yapılar ya da devasa barajların inşasında etkin rol almakta ve yine inşa edilecek yapıların geleceğini belirlemekteyiz.

Geoteknik Tasarım ve Planlama

Sağlamış olduğumuz geoteknik projelendirme hizmetleriyle demiryolları ve karayolları projelerine destek sağlamakta analiz-değerlendirme ve yönetim-bakım gibi kapsamlı konularda ana yüklenici firmalara ve işletmelere mühendislik desteği sunmaktayız. Sunduğumuz hizmetler, madencilik ve daha yüksek riskleri içeren çalışma alanlarında da taahhüt firmalarına destek sağlamaktadır. Hizmetlerimizde sunacağımız tasarım ve proje çalışmalarıyla zemin risklerinin yönetimini etkin bir şekilde ana projeye yansıtıp projelerinizin geleceğinin teminatını hazırlıyoruz.

Derin Temel İşleri

Her türlü yapının gereksinimi olan derin temel işlerinde Temeltek tasarım ve projelendirme hizmetleri sunmaktadır. Yüzeysel temel, radye temel, kesonlar ve her türlü kazık tasarım ve projelendirmesini her tülü inşaat süreçleri için gerçekleştirebilmekteyiz. Bu manada konut, AVM, endüstriyel yapılar, otoban-yol ya da köprüler için geoteknik projelendirme hizmeti sağlamaktayız.

Demir Yolları ve Kara Yolları

Kara ve demir yollarının geçtiği güzergahlarda geoteknik açıdan risk içeren durumlar söz konusu olabilir ve normal bir mühendislik firmasının yapacağı projelendirme çalışmaları projenin geleceğinde olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Temeltek’in size sunacağı geoteknik projelendirme ve planlama hizmetleri projenizin başarısının teminatıdır.

Temeltek, zemin ve kaya mekaniği ile ilgili olan çeşitli mühendislik faaliyetlerini bir araya getirerek her disiplinin gerekli olduğu yerlerde etkin bir kombinasyon kullanmaktadır. Kullanılacak donatıların mekanik ve fizyo-kimyasal özelliklerini derinlemesine analiz edip bu donatıların kullanılacağı zeminlerde bulunan geoteknik özelliklere göre çalışma yapmaktadır. Derin temel analizlerinde ya da geoteknik araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerinde mutlak olarak jeoloji ve inşaat mühendisliği ve diğer birçok disiplini içine alacak şekilde projelendirme yapmaktayız. Her hangi bir projeye başladığınızda zemin ve kayaç özellikleri inşaat mühendisliği açısından geoteknik tasarım ve projelendirme deneyimi gerektirir ve bu hizmetler için Temeltek size en kaliteli hizmetleri sunar.

Enerji ve İletişim

İletişim kuleleri, elektrik transmisyon kuleleri, telsiz kuleleri ve rüzgar türübünü gibi yapıların büyük ve yüksekliklikleri gereği yapılacak olan zemin araştırma ve bunun sonucunda da ortaya konulacak olan tasarım ve projelendirme çalışmaları yatırımlarınızın geleceğini etkileyecek faaliyetlerdir. Bu açıdan Temeltek, sunduğu geoteknik projelendirme faaliyetleri ile en doğru adrestir.

Enerji Santralleri

Bir şehrin ya da sanayi bölgesinin elektriğini sağlayan enerji santrallerinin ve bununla ilintili olarak trafo merkezleri gibi yapıların inşaası gerçekleştirilmeden önce yapılacak olan geoteknik araştırma ve projelendirme çalışmaları hayati öneme sahip hizmetlerdir; Temeltek, projelerinizin gereksinimlerine uyan çözümler sunmaktadır.

Temeltek, geoteknik mühendislik konusundaki deneyimlerini, projelendirme çalışmalarını hazırlarken, ana projenin tasarımına kolay uygulanabilecek çözümler üreterek yansıtmaktadır. Barajların, sualtı inşa çalışmalarının, su taşkınlarını önlemek için yapılan setler ve ilgili yapıların inşaasında yüzeysel zemin ve derin zemin çalışmaları için gerekli olan tüm deneyime sahip bir firmayız ve etkin geoteknik projelendirme hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca sahip olduğumuz ekipman ve deneyimli mühendislik çözümleri ile size sunduğumuz olanakları pekiştirmekte, kaliteli hizmetler sunmaktayız. Multidisipliner olarak belirlediğimiz yaklaşımımız sayesinde faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda sağlam bir itibara sahip bir firmayız.

Şev Stabilesi

Temeltek, şev stabilesi konusunda gerek danışmanlık gerekse projelendirme hizmetleri sunmaktadır. Özellikle topografinin engebeli olduğu arazilerden geçen otobanlar ya da toprak kayması riskinin yoğun olduğu bölgelerde deneyimlerimizi sizin hizmetinize geoteknik projelendirme faaliyetleri olarak sunuyor, geoteknik riskleri en aza indirerek gelecekte oluşabilecek maliyetleri de azaltmaktayız.

İKSA Tasarımı ve Projelendirme

Temeltek, İksa uygulamaları konusunda oldukça deneyimli bir firma olmanın yanı sıra gerekli geoteknik projelendirme ve planlama hizmetlerini de beraberinde sunan bir firmadır. emeltek, İKSA sistemlerinde güvenilir çözümler sunmak için geniş yelpazeli tekniklerin yanı sıra profesyonel mühendislik deneyimine de sahip bir firmadır.

Temeltek Mühendislik, sismik hareketliliği yoğun olduğu bölgelerde projesini gerçekleştirmek istediğiniz bina ya da tesislerin gelecekteki risklere karşı korunmasını sahanıza daha ilk kazmayı vurmadan çözümler sunmakta ve özel mülk ya da tesislerinizin risklere karşı korunmasını sağlamaktadır. Sağlamış olduğumuz geoteknik projelendirme hizmetleriyle piyasa şartlarında bulamayacağınız deneyim, profesyonel personel ve gerekli makina parkıyla sizlere kaliteli hizmetler sunmaktayız.