Geoteknik aletsel gözlem, sofistike cihaz ve aletlerle geoteknik projelerde gözlem ve deney yapmayı mümkün kılan faaliyetlerin tümünü kapsar.  Sismik hareketlerin yoğun olduğu veya zemin inşaat çalışmalarına uygun olmadığı yerlerde geoteknik aletsel gözlemin deneyimli personel ve son teknoloji cihazlarla yapılmasının oldukça büyük önemi vardır. 

Geoteknik aletsel gözlem, başarılı bir geoteknik proje yürütüp tamamlamada oldukça gereklidir.  Küçük projelerde test ya da deney süreçlerini basit gözlem araçlarıyla yapmak mümkün iken tünel, şev stabiletisi, derin kazıların ve iksa gibi haşhaş konularda daha farklı ve gelişmiş cihazlardan yararlanmak gereklidir. Temeltek bu anlamda geoteknik projelendirme aşamalarında sizlere son teknoloji cihaz ve deneyimli personeliyle hizmet sunmaktadır.

Yapısal zemin deformasyonları, yapısal elemanlara baskı uygulayan faktörler ve taban suyu basıncı ve akışı  gibi parametreler geoteknik aletsel gözlemde dikkat edilmesi gereken hususlardır. Aşağıdaki tabloda farklı ortamlarda ve koşullarda kullanılması gereken parametreleri özetlemektedir.

Inklinometre, piezometre ve optik araştırma cihazları birçok projede oldukça doğru sonuçları vermekte ve planlama projelendirme aşamalarında projelerinizin tasarımına katkı sağlamaktadır. Proje koşullarına bağlı olarak bu cihazlar farklılık göstermektedir.  Son yıllarda bilgisayar temelli çalışıp data girdilerini otomatik olarak alıp hesaplamaları kolay bir şekilde veren teknolojilerin çıkmasıyla bu işlemler oldukça kolaylaşmıştır. Bu açıdan Temeltek, teknoloji ve inovasyonların takipçisi olarak size her zaman en uygun çözümleri sunmaktadır.

Geoteknik Sorun

Parametre

Uygun Ölçüm Metodu

İksa Çukuru Stabilitesi

İksa Genişliği

· İksa Genişlik Ölçümü

· Inklinometer

İksa Çukuru Dikeyliği

Çukur kesitlerinin hizası

·Geçici yuva içerisine inklinometre yerleştirilmesi

Kılavuz Duvar Stabilitesi

Horizontal and vertical movement of guide wall Kılavuz Duvarın yatay ve dikey hareketleri

· Optik Araştırma

Zemin ve iksa duvarının hareketleri

Zemin ya da iksa duvarının yatay hareketi

· Optik Araştırma

· Zemine ya da İksa Duvarının içine İnklinometre yerleştirilmesi

· Çok Noktalı Ekstenso Metre

· Kazı boyunca bant ekstensometresi kullanımı

 

Zemin ya da iksa duvarının dikey hareketi

· Optik Araştırma

· Zeminaltı oturma ölçümleri Subsurface settlement gage ie. Oturma çubukları veya Çok noktalı Ekstensometre

Bitişik yapıların hareketleri

· Fotoğraflama

· Optik Araştırma

· Tiltmetre

· Kırık ölçer

Kesişen kazıklı iksa

Dikmelerdeki yükler

· Gerilim Ölçer

Ankrajlı iksa

Ankraj yükü

· Gerilim Ölçer

· Yük ölçer

Ankraj hareketi

· Sayaç

Bazal stabilite

Taban kabarması ve yatay zemin hareketleri

· Kabarma ölçer

· Inklinometre

Taban suyu

Taban suyu seviyesi

· Gözlem kuyusu

Delgi baskısı

· Piezometre

İleri Bilgi

Wall moments, axial forces, stresses in wall or reinforcement Duvar hareketi, aksial kuvvetler, duvardaki gerilmeler veya donatıdaki gerilmeler

· Gerilim Ölçer

Zemin gerilimleri

· Zemin basınç hücreleri