Ana proje kapsamında, yeni deprem yönetmeliğine uymaması ve herhangi olası bir deprem koşuluna hazırlık için saha da bulunan yapıların yıkılıp yerlerine apartman ve benzeri toplu konutların yapılması planlanmıştır. Bu durumda önemli noktalardan birisi sahanın sismik bir bölgede bulunması ve buna bağlı olarak da zeminin taşıma ve dayanıklılık kapasitesinin artırılması gerekliliğidir. Bu noktada Temeltek, mühendislik tasarımı ve gerekli testlerle birlikte sahada fore kazık imalatı için ana yüklenici firmayla anlaşmış ve bu işlerin icrası için ana yüklenici ile kontrat imzalamıştır. Pazarının lider firması olarak üstlenmiş olduğumuz işlerin büyük kısmını firmamıza ait olan kazık makinaları ve deneyimli personelimizle icra etmiş durumda olup yakın üstlenilen işlerin 100’de 100’nün bitirilmesi öngörülmektedir.